Skip to main content
Türkie'de İnternet Konferansı

Tüm öneriler (Bildiri, Kısa Bildiri, Seminer, Kurs, Çalıştay, Panel) "Bildiri Gönder" bağlantısını kullanacak. Lütfen inet-tr.org.tr/inetconf22/yazar.html sayfasını başvuru öncesi okuyun. Her başvurunun Inet-Bildiri, Inet-KısaBildiri,  Inet-Seminer, Inet-Panel, Inet-Çalıştay dan birini de seçmesi  gerekiyor. Bunlara  ek konusuna uygun kategorileri seçmelidir. Bildiri dışında bir kategoride başvuranlar özetin sonunda ayrı satıra "Bu Bir Seminer Önerisidir" gibi bir ifadesiyi  eklesinler.  .  Öneri gönderme son tarihi  10 Ekim 2017.

Authors:

Review and Program Committees:

Chair:

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC