Skip to main content
21. Türkiye'de İnternet Konferansı

Tüm öneriler (Bildiri, Kısa Bildiri, Seminer, Kurs, Çalıştay, Panel) "Bildiri Gönder" bağlantısını kullanacak. Lütfen inet-tr.org.tr/inetconf21/yazar.html sayfasını başvuru öncesi okuyun. Her başvurunun Inet-Bildiri, Inet-KısaBildiri,  IOnet-Seminer, Inet-Panel, Inet-Çalıştay dan birini de seçmesi  gerekiyor. Bunlara  ek konusuna uygun kategorileri seçmelidir. Bildiri dışında bir kategoride başvuranlar özetin sonunda ayrı satıra "Bu Bir Seminer Önerisidir" gibi bir ifadesiyi  eklesinler.  .  Öneri gönderme son tarihi  1 Ekim 2016.

Authors:

Review and Program Committees:

Chair:

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC